working v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za working v slovarju angleščina»francoščina

I.working [Brit ˈwəːkɪŋ, Am ˈwərkɪŋ] SAMOST

III.working [Brit ˈwəːkɪŋ, Am ˈwərkɪŋ] PRID

1. working (professional):

hard-working [Brit ˌhɑːdˈwəːkɪŋ, Am hɑrd ˈwərkɪŋ] PRID

working v slovarju PONS

Prevodi za working v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za working v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

working Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

working iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za working v slovarju francoščina»angleščina

Individual translation pairs

working iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文