leave v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za leave v slovarju angleščina»francoščina

1. leave (depart from):

3. leave (let remain):

4. leave (allow to do):

I.leave about GLAG [Brit liːv -, Am liv -], leave around GLAG (leave [sth] around)

leave go GLAG [Brit liːv -, Am liv -], leave hold GLAG usage critiqué

I.leave aside GLAG [Brit liːv -, Am liv -] (leave [sth] aside, leave aside [sth])

leave v slovarju PONS

Prevodi za leave v slovarju angleščina»francoščina

leave Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文