start v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za start v slovarju angleščina»francoščina

1. start (beginning):

1. start (begin):

II.start up GLAG [Brit stɑːt -, Am stɑrt -] (start [sth] up, start up [sth])

III.start off GLAG [Brit stɑːt -, Am stɑrt -] (start [sb/sth] off, start off [sb/sth])

I.push-start SAMOST [Brit pʊʃˈstɑːt, Am ˈpʊʃstɑrt]

start v slovarju PONS

Prevodi za start v slovarju angleščina»francoščina

1. start (begin):

1. start (beginning):

start Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

start iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

start iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文