va v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za va v slovarju francoščina»angleščina

va → aller

glej tudi aller1, aller2

1. aller (se porter, se dérouler, fonctionner):

ça va la vie inf?
how's life? inf
it's a doddle Brit inf
ça peut aller inf , ça ira inf
ça va pas, non inf ou la tête inf?
are you mad? inf Brit
ça va pas, non inf ou la tête inf?

2. aller (se déplacer):

j'y vais (je pars) inf
j'y vais (je pars) inf
I'm off inf
va-t-on inf?, allons-nous inf? fig
va donc, eh, abruti inf!

5. aller (convenir):

III.s'en aller GLAG povr

aller2 [ale] SAMOST m

1. aller (trajet):

va-vite <à la va-vite> [alavavit] PRIS péj

va-t-en-guerre <pl va-t-en-guerre> [vatɑ̃ɡɛʀ] SAMOST m

va-et-vient <pl va-et-vient> [vaevjɛ̃] SAMOST m

va-comme-je-te-pousse <à la va-comme-je-te-pousse> [alavakɔmʃtəpus] PRIS inf

1. aller (se porter, se dérouler, fonctionner):

ça va la vie inf?
how's life? inf
it's a doddle Brit inf
ça peut aller inf , ça ira inf
ça va pas, non inf ou la tête inf?
are you mad? inf Brit
ça va pas, non inf ou la tête inf?

2. aller (se déplacer):

j'y vais (je pars) inf
j'y vais (je pars) inf
I'm off inf
va-t-on inf?, allons-nous inf? fig
va donc, eh, abruti inf!

5. aller (convenir):

III.s'en aller GLAG povr

glej tudi pis, cruche

I.pis [pi] PRID inv liter

II.pis [pi] PRIS liter

III.pis <pl pis> [pi] SAMOST m