head v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za head v slovarju angleščina»francoščina

1. head ANAT (of person, animal):

2. head (mind):

5. head (leader, director):

glej tudi head for

1. head for lit NAUT:

1. head for lit NAUT:

head v slovarju PONS

Prevodi za head v slovarju angleščina»francoščina

Fraze:

head Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

head iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文