pistolet v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pistolet v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pistolet [pistɔlɛ] SAMOST m

pistolet-mitrailleur <pl pistolets-mitrailleurs> [pistɔlɛmitʀajœʀ] SAMOST m

Prevodi za pistolet v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pistolet v slovarju PONS

Prevodi za pistolet v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za pistolet v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pistolet Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文