fire v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fire v slovarju angleščina»francoščina

I.fire [Brit ˈfʌɪə, Am ˈfaɪ(ə)r] SAMOST

4. fire U (shots):

II.fire [Brit ˈfʌɪə, Am ˈfaɪ(ə)r] MEDMET

glej tudi house

fire v slovarju PONS

Prevodi za fire v slovarju angleščina»francoščina

fire Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

fire iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文