risk v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za risk v slovarju angleščina»francoščina

1. risk (gen):

risk-taking [Brit ˈrɪskteɪkɪŋ, Am ˈrɪskˌteɪkɪŋ] SAMOST

risk v slovarju PONS

Prevodi za risk v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za risk v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

risk Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

risk iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文