Ogledujete si podobne rezultate:

doing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za doing v slovarju francoščina»angleščina

dring [dʀiŋ] SAMOST m (onomatopéique)

coing [kwɛ̃] SAMOST m

coup-de-poing <pl coups-de-poing> [kudpwɛ̃] SAMOST m

poing [pwɛ̃] SAMOST m

pieds et poings liés lit, fig

idoine [idwan] PRID

Val-d'Oise [valdwaz] m (département)

doigt [dwa] SAMOST m

1. doigt ANAT:

mettre le doigt sur qc lit, fig

Fraze:

glej tudi plaie, obéir, éventail, dix, bague

plaie [plɛ] SAMOST ž

obéir [ɔbeiʀ] GLAG preh. obj.indir.

éventail [evɑ̃taj] SAMOST m

dix [dis, but before consonantdi, before voweldiz] PRID inv ZAIMEK

bague [baɡ] SAMOST ž

patte-d'oie <pl pattes-d'oie> [patdwɑ] SAMOST ž

swing [swiŋ] SAMOST m

blanc-seing <pl blancs-seings> [blɑ̃sɛ̃] SAMOST m

doing v slovarju PONS

Prevodi za doing v slovarju francoščina»angleščina

dring [dʀiŋ] MEDMET (bruit d'une sonnette)

coing [kwɛ̃] SAMOST m

poing [pwɛ̃] SAMOST m

patte-d'oie <pattes-d'oie> [patdwa] SAMOST ž

dois [dwa] GLAG

dois indic prés de devoir

glej tudi devoir

III.devoir [d(ə)vwaʀ] irr GLAG povr

IV.devoir [d(ə)vwaʀ] irr SAMOST m

doigt [dwa] SAMOST m

glej tudi devoir

III.devoir [d(ə)vwaʀ] irr GLAG povr

IV.devoir [d(ə)vwaʀ] irr SAMOST m

seing [sɛ̃] SAMOST m

ping-pong [piŋpɔ̃g] SAMOST m inv

ring [ʀiŋ] SAMOST m SPORT

doing iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文