possible v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za possible v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.possible [Brit ˈpɒsɪb(ə)l, Am ˈpɑsəb(ə)l] SAMOST

II.possible [Brit ˈpɒsɪb(ə)l, Am ˈpɑsəb(ə)l] PRID

2. possible (that can be achieved):

Individual translation pairs

Prevodi za possible v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

possible v slovarju PONS

Prevodi za possible v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za possible v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

possible Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文