drying v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za drying v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.drying [ˈdraɪɪŋ] SAMOST (of fruit, clothes)

drying-up [Brit ˌdrʌɪɪŋˈʌp, Am ˌdraɪɪŋˈəp] SAMOST Brit

I.dry [Brit drʌɪ, Am draɪ] SAMOST Brit POL

Prevodi za drying v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

drying v slovarju PONS

Prevodi za drying v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.dry <-ier, -iest [or -er, est]> [draɪ] PRID

II.dry <dries [or -s]> [draɪ] SAMOST Aus (dried season)

Prevodi za drying v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

drying Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to be (as) dry as a bone inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文