mains v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mains v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

lave-mains, lave-main <pl lave-mains> [lavmɛ̃] SAMOST m

sèche-mains, sèche-main <pl sèche-mains> [sɛʃmɛ̃] SAMOST m

essuie-mains, essuie-main <pl essuie-mains> [esɥimɛ̃] SAMOST m

appui-main, appuie-main <pl appuis-main, appuie-mains> [apɥimɛ̃] SAMOST m

main [mɛ̃] SAMOST ž

1. main ANAT:

3. main (dénotant le contrôle, la possession):

Fraze:

glej tudi vilain, velours, uni, innocent, dos, doigt, courage

I.vilain (vilaine) [vilɛ̃, ɛn] PRID

II.vilain (vilaine) [vilɛ̃, ɛn] SAMOST m (ž)

III.vilain SAMOST m

IV.vilain (vilaine) [vilɛ̃, ɛn]

velours <pl velours> [vəluʀ] SAMOST m

I.uni (unie) [yni] GLAG pp

uni → unir

II.uni (unie) [yni] PRID

III.uni (unie) [yni] PRID

IV.uni SAMOST m

V.uni (unie) [yni]

I.innocent (innocente) [inɔsɑ̃, ɑ̃t] PRID

II.innocent (innocente) [inɔsɑ̃, ɑ̃t] SAMOST m (ž)

III.innocent (innocente) [inɔsɑ̃, ɑ̃t]

dos <pl dos> [do] SAMOST m (gén)

doigt [dwa] SAMOST m

1. doigt ANAT:

Fraze:

courage [kuʀaʒ] SAMOST m

1. courage:

2. courage (énergie):

main-d'œuvre <pl mains-d'œuvre> [mɛ̃dœvʀ] SAMOST ž

arrière-main <pl arrière-mains> [aʀjɛʀmɛ̃] SAMOST ž

face-à-main <pl faces-à-main> [fasamɛ̃] SAMOST m

Prevodi za mains v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mains v slovarju PONS

Prevodi za mains v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sèche-mains [sɛʃmɛ̃] SAMOST m inv

essuie-mains [esɥimɛ̃] SAMOST m inv

main [mɛ̃] SAMOST ž

1. main ANAT, SPORT:

Fraze:

main-d'œuvre <mains-d'œuvre> [mɛ̃dœvʀ] SAMOST ž

main-forte [mɛ̃fɔʀt] SAMOST ž

Prevodi za mains v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mains Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

mains iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文