criminelle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za criminelle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi droit

I.droit (droite) [dʀwɑ, ɑt] PRID

II.droit (droite) [dʀwɑ, ɑt] PRIS

droit aller, rouler:

III.droit SAMOST m

1. droit (prérogative):

il a eu droit à une amende iron

IV.droite SAMOST ž

1. droit (opposé à gauche):

V.droit (droite) [dʀwɑ, ɑt]

droit fil fig
right of way Brit
labour law Brit
labour law Brit

VI.droit (droite) [dʀwɑ, ɑt]

Prevodi za criminelle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

criminelle v slovarju PONS

Prevodi za criminelle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za criminelle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

criminelle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文