revient v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za revient v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

revient [ʀ(ə)vjɛ̃] SAMOST m

I.revenir [ʀəvniʀ, ʀvəniʀ] GLAG nepreh. + v être

2. revenir (rentrer):

3. revenir (reprendre, retourner à):

10. revenir (sortir d'un état):

II.s'en revenir GLAG povr

III.revenir [ʀəvniʀ, ʀvəniʀ] GLAG impers

IV.revenir [ʀəvniʀ, ʀvəniʀ]

glej tudi galop

galop [ɡalo] SAMOST m

Prevodi za revient v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

revient v slovarju PONS

Prevodi za revient v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

revient [ʀəvjɛ̃] SAMOST m

revient → prix

glej tudi prix

prix [pʀi] SAMOST m

revenir [ʀ(ə)vəniʀ, ʀəvniʀ] GLAG nepreh. +être

Individual translation pairs

Prevodi za revient v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

revient Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文