made v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za made v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi make

1. make (create):

faire B à partir de A

2. make (cause to be or become, render):

3. make (cause to do):

5. make (turn into):

III.make <prét, part passé made> [Brit meɪk, Am meɪk] GLAG nepreh.

2. make (move) → make after

man-made [Brit manˈmeɪd, Am ˈˌmæn ˈˌmeɪd] PRID

I.ready-made [Brit rɛdɪˈmeɪd, Am ˈˌrɛdi ˈmeɪd] SAMOST ART

II.ready-made [Brit rɛdɪˈmeɪd, Am ˈˌrɛdi ˈmeɪd] PRID

self-made [Brit ˌsɛlfˈmeɪd, Am ˈˌsɛlf ˈmeɪd] PRID

made-up [Brit meɪdˈʌp, Am ˈˌmeɪd ˈˌəp] PRID

custom-made [Brit ˌkʌstəmˈmeɪd, Am ˌkəstəmˈmeɪd] PRID

made v slovarju PONS

Prevodi za made v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi make

made Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文