première v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za première v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.prem|ier (première) [pʀəmje, ɛʀ] PRID

II.prem|ier (première) [pʀəmje, ɛʀ] SAMOST m (ž)

III.prem|ier SAMOST m

IV.en premier PRIS

V.première SAMOST ž

VI.de première PRID

VII.prem|ier (première) [pʀəmje, ɛʀ]

glej tudi Premier ministre

avant-première <pl avant-premières> [avɑ̃pʀəmjɛʀ] SAMOST ž

premier-né (première-née) <mpl fpl premiers-nés,> [pʀəmjene, pʀəmjɛʀne] SAMOST m (ž)

Prevodi za première v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

première v slovarju PONS

Prevodi za première v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

première [pʀəmjɛʀ] SAMOST ž

avant-première <avant-premières> [avɑ̃pʀəmjɛʀ] SAMOST ž

glej tudi cinquième

I.cinquième [sɛ̃kjɛm] PRID antéposé

II.cinquième [sɛ̃kjɛm] SAMOST mf

III.cinquième [sɛ̃kjɛm] SAMOST m

IV.cinquième [sɛ̃kjɛm] SAMOST ž

premier [pʀəmje] SAMOST m

Prevodi za première v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

première Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文