making v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za making v slovarju angleščina»francoščina

making [Brit ˈmeɪkɪŋ, Am ˈmeɪkɪŋ] SAMOST

glej tudi watchmaking, matchmaking

making v slovarju PONS

Prevodi za making v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za making v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

making Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文