essential v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za essential v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.essential [Brit ɪˈsɛnʃ(ə)l, Am əˈsɛn(t)ʃəl] SAMOST

III.essential [Brit ɪˈsɛnʃ(ə)l, Am əˈsɛn(t)ʃəl] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za essential v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
essential jamais épith

essential v slovarju PONS

Prevodi za essential v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za essential v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

essential Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文