arriver v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za arriver v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. arriver (dans l'espace):

2. arriver (dans le temps):

6. arriver (survenir):

Individual translation pairs

Prevodi za arriver v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

arriver v slovarju PONS

Prevodi za arriver v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.arriver [aʀive] GLAG nepreh. +être

II.arriver [aʀive] GLAG nepreh. impers +être

Individual translation pairs

Prevodi za arriver v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

arriver Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文