proof v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za proof v slovarju angleščina»francoščina

1. proof (evidence):

2. proof → proofread

glej tudi proofread

earthquake-proof [Brit ˈəːθkweɪkpruːf, Am ˈərθkweɪkˌpruf] PRID

proof v slovarju PONS

Prevodi za proof v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za proof v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

proof Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

proof iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za proof v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文