contraire v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za contraire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.contraire [kɔ̃tʀɛʀ] PRID

II.contraire [kɔ̃tʀɛʀ] SAMOST m

Prevodi za contraire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

contraire v slovarju PONS

Prevodi za contraire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za contraire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

contraire Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文