practice v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za practice v slovarju angleščina»francoščina

I.practice [Brit ˈpraktɪs, Am ˈpræktəs] SAMOST

II.practice [Brit ˈpraktɪs, Am ˈpræktəs] PRID attr

practice → practise

glej tudi practise

II.practise Brit, practice Am [Brit ˈpraktɪs, Am ˈpræktəs] GLAG nepreh.

III.practise Brit, practice Am [Brit ˈpraktɪs, Am ˈpræktəs]

II.practise Brit, practice Am [Brit ˈpraktɪs, Am ˈpræktəs] GLAG nepreh.

III.practise Brit, practice Am [Brit ˈpraktɪs, Am ˈpræktəs]

practice v slovarju PONS

Prevodi za practice v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

practice → practise

glej tudi practise

Individual translation pairs

Prevodi za practice v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

practice Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文