argument v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za argument v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

argument [Brit ˈɑːɡjʊm(ə)nt, Am ˈɑrɡjəmənt] SAMOST

Individual translation pairs
fallacieux/-ieuse

Prevodi za argument v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

argument v slovarju PONS

Prevodi za argument v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
boiteux(-euse)

Prevodi za argument v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

argument Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文