view v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za view v slovarju angleščina»francoščina

1. view:

vue ž
vue ž
to take the long(-term)/short(-term) view of sth

2. view (field of vision, prospect):

view lit, fig
vue ž
to keep sth in view lit, fig

view v slovarju PONS

Prevodi za view v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za view v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

view Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文