many v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za many v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.many <comp more; superl most> [Brit ˈmɛni, Am ˈmɛni] PRID

II.many <comp more; superl most> [Brit ˈmɛni, Am ˈmɛni] ZAIMEK

III.many <comp more; superl most> [Brit ˈmɛni, Am ˈmɛni] SAMOST

IV.many <comp more; superl most> [Brit ˈmɛni, Am ˈmɛni]

Individual translation pairs

Prevodi za many v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

many v slovarju PONS

Prevodi za many v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi much

Individual translation pairs

Prevodi za many v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

many Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

many iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za many v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文