d'après v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za d'après v slovarju francoščina»angleščina

I.après1 [apʀɛ] PRIS

1. après (dans le temps):

II.après1 [apʀɛ] PREDLOG

1. après (dans le temps):

III.d'après PREDLOG

IV.après que VEZNIK

après2 [apʀɛ] SAMOST m

âpre [ɑpʀ] PRID

après-vente <pl après-vente, après-ventes> [apʀɛvɑ̃t] PRID

après-soleil <pl après-soleil> [apʀɛsɔlɛj] SAMOST m

après-rasage <pl après-rasages> [apʀɛʀazaʒ] SAMOST m

après-midi <pl après-midi, après-midis> [apʀɛmidi] SAMOST mf

après-demain [apʀɛdmɛ̃] PRIS

après-shampooing <pl après-shampooings> [apʀɛʃɑ̃pwɛ̃] SAMOST m

après-guerre <pl après-guerres> [apʀɛɡɛʀ] SAMOST mf

d'après v slovarju PONS

Prevodi za d'après v slovarju francoščina»angleščina

I.après [apʀɛ] PREDLOG

II.après [apʀɛ] PRIS

III.après [apʀɛ] VEZNIK

âpre [ɑpʀ] PRID

I.après-midi [apʀɛmidi] SAMOST m o f inv

II.après-midi [apʀɛmidi] PRIS

ci-après [siapʀɛ] PRIS

après-mur [apʀɛmyʀ] SAMOST m

I.après-rasage [apʀɛʀɑzaʒ] SAMOST m inv

II.après-rasage [apʀɛʀɑzaʒ] PRID inv

après-guerre <après-guerres> [apʀɛgɛʀ] SAMOST m

après-ski [apʀɛski] SAMOST m inv

après-vente [apʀɛvɑ̃t] PRID inv

après-demain [apʀɛdmɛ̃] PRIS

d'après Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文