only v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za only v slovarju angleščina»francoščina

I.only [Brit ˈəʊnli, Am ˈoʊnli] VEZNIK (but)

1. only (exclusively):

4. only (merely):

glej tudi if, name, first name

I.if [Brit ɪf, Am ɪf] VEZNIK If is almost always translated by si, except in the case of a very few usages which are shown below.

1. if (in the event that, supposing that):

1. name (title):

nom m

I.if [Brit ɪf, Am ɪf] VEZNIK If is almost always translated by si, except in the case of a very few usages which are shown below.

1. if (in the event that, supposing that):

Individual translation pairs
piétonnier/-ière, piéton/-onne

only v slovarju PONS

Prevodi za only v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

III.only [ˈəʊnli, Am ˈoʊn-] VEZNIK (but)

Individual translation pairs

Prevodi za only v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

only Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文