utiles v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za utiles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.utile [ytil] PRID

II.utile [ytil] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za utiles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

utiles v slovarju PONS

Prevodi za utiles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za utiles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

utiles Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文