software v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za software v slovarju angleščina»francoščina

software [Brit ˈsɒf(t)wɛː, Am ˈsɔf(t)wɛr] SAMOST

blocking software [Brit ˈblɒkɪŋ ˌsɒftwɛː] SAMOST INFOR

bundled software [Brit ˌbʌnd(ə)ld ˈsɒftwɛː] SAMOST INFOR

antivirus software [Am ˌæn(t)iˈvaɪərəs ˌsɑftwɛr, ˌænˌtaɪˈvaɪərəs ˌsɑftwɛr] SAMOST

software v slovarju PONS

Prevodi za software v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

software [ˈsɒftweəʳ, Am ˈsɑ:ftwer] SAMOST INFOR

Individual translation pairs

Prevodi za software v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

software Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文