processing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za processing v slovarju angleščina»francoščina

processing [Brit ˈprəʊsɛsɪŋ, Am ˈprɑsəsɪŋ] SAMOST

processing v slovarju PONS

Prevodi za processing v slovarju angleščina»francoščina

processing Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文