package v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za package v slovarju angleščina»francoščina

I.package [Brit ˈpakɪdʒ, Am ˈpækɪdʒ] SAMOST

5. package → package holiday

glej tudi package holiday

package holiday Brit, package tour, package vacation Am SAMOST

pre-pack [Brit ˈpriːpak], pre-package [ˌpriːˈpækɪdʒ] GLAG preh.

package v slovarju PONS

Prevodi za package v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za package v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

package Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文