pièces v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pièces v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.pièce [pjɛs] SAMOST ž

II.-pièces COMP

III.pièce [pjɛs]

IV.pièce [pjɛs]

glej tudi monnaie

monnaie [mɔnɛ] SAMOST ž

emporte-pièce <pl emporte-pièce, emporte-pièces> [ɑ̃pɔʀtəpjɛs] SAMOST m

Prevodi za pièces v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pièces v slovarju PONS

Prevodi za pièces v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

deux-pièces [døpjɛs] SAMOST m inv

trois-pièces [tʀwɑpjɛs] SAMOST m inv

pièce [pjɛs] SAMOST ž

Fraze:

Prevodi za pièces v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pièces Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

pièces iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文