spare v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za spare v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.spare [Brit spɛː, Am spɛr] SAMOST TECH (gen)

Prevodi za spare v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

spare v slovarju PONS

Prevodi za spare v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za spare v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

spare Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to go spare Brit inf

spare iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za spare v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文