rien v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rien v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.rien1 [ʀjɛ̃] ZAIMEK indéf

1. rien (nulle chose):

2. rien (seulement):

II.de rien (du tout) PRID

III.rien1 [ʀjɛ̃] PRIS inf

IV.un rien PRIS

V.en rien PRIS

VI.rien1 [ʀjɛ̃]

rien2 [ʀjɛ̃] SAMOST m

Prevodi za rien v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

rien v slovarju PONS

Prevodi za rien v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.rien [ʀjɛ̃] ZAIMEK indéf

Fraze:

II.rien [ʀjɛ̃] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za rien v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

rien Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文