bouteille v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bouteille v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bouteille [butɛj] SAMOST ž

1. bouteille (emballage):

glej tudi Paris, encre

Paris [paʀi]

encre [ɑ̃kʀ] SAMOST ž

demi-bouteille <pl demi-bouteilles> [d(ə)mibutɛj] SAMOST ž

dessous-de-bouteille <pl dessous-de-bouteille> [d(ə)sudbutɛj] SAMOST m

rince-bouteilles, rince-bouteille <pl rince-bouteilles> [ʀɛ̃sbutɛj] SAMOST m

ouvre-bouteilles, ouvre-bouteille <pl ouvre-bouteilles> [uvʀəbutɛj] SAMOST m

porte-bouteilles, porte-bouteille <pl porte-bouteilles> [pɔʀt(ə)butɛj] SAMOST m

Prevodi za bouteille v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bouteille v slovarju PONS

Prevodi za bouteille v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bouteille [butɛj] SAMOST ž

demi-bouteille <demi-bouteilles> [d(ə)mibutɛj] SAMOST ž

dessous-de-bouteille [d(ə)sud(ə)butɛj] SAMOST m inv

ouvre-bouteille <ouvre-bouteilles> [uvʀ(ə)butɛj] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za bouteille v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bouteille Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

bouteille iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文