plein v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za plein v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn] PRID

6. plein (milieu):

II.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn] PRIS

III.plein SAMOST m

IV.plein de DOL

V.à plein PRIS

VI.en plein PRIS

VII.tout plein PRIS

VIII.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn]

IX.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn]

trop-plein <pl trop-pleins> [tʀoplɛ̃] SAMOST m

plein-temps <pl pleins-temps> [plɛ̃tɑ̃] SAMOST m

plein-air <pl plein-air> [plɛnɛʀ] SAMOST m ECOLE

plein-emploi <pl plein-emploi> [plɛnɑ̃plwɑ] SAMOST m

terre-plein, terreplein <pl terres-pleins, terrespleins> [tɛʀplɛ̃] SAMOST m

Prevodi za plein v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

plein v slovarju PONS

Prevodi za plein v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

plein(e) [plɛ̃, plɛn] PRID

I.plein [plɛ̃] PRIS

II.plein [plɛ̃] PREDLOG

III.plein [plɛ̃] SAMOST m

terre-plein <terre-pleins> [tɛʀplɛ̃] SAMOST m

trop-plein <trop-pleins> [tʀoplɛ̃] SAMOST m

Prevodi za plein v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

plein Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文