gueule v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za gueule v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

gueule [ɡœl] SAMOST ž

glej tudi plein, loup, fin2, fin1

I.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn] PRID

6. plein (milieu):

II.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn] PRIS

III.plein SAMOST m

IV.plein de DOL

V.à plein PRIS

VI.en plein PRIS

VII.tout plein PRIS

VIII.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn]

IX.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn]

loup [lu] SAMOST m

fin2 [fɛ̃] SAMOST ž

1. fin:

à la fin de
la fin du monde lit, fig
à la fin
tu vas te taire à la fin! inf
tu vas te taire à la fin! inf
be quiet already! Am inf
tu m'ennuies à la fin! inf
fin de siècle péj

I.fin1 (fine) [fɛ̃, fin] PRID

II.fin1 (fine) [fɛ̃, fin] PRIS

III.fin SAMOST m

IV.fine SAMOST ž

V.fin1 (fine) [fɛ̃, fin]

brûle-gueule, brule-gueule <pl brûle-gueule, brule-gueules> [bʀylɡœl] SAMOST m slang

I.casse-gueule <pl casse-gueule, casse-gueules> [kasɡœl] slang PRID

II.casse-gueule <pl casse-gueule, casse-gueules> [kasɡœl] slang SAMOST m

amuse-gueule <pl amuse-gueule, amuse-gueules> [amyzɡœl] SAMOST m

gueule-de-loup <pl gueules-de-loup> [ɡœldəlu] SAMOST ž

II.gueuler [ɡœle] slang GLAG nepreh.

III.gueuler [ɡœle] slang

Prevodi za gueule v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

gueule v slovarju PONS

Prevodi za gueule v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

gueule [gœl] SAMOST ž

amuse-gueule <amuse-gueule(s)> [amyzgœl] SAMOST m inf

brûle-gueule [bʀylgœl] SAMOST m inv

I.casse-gueule [kɑsgœl] inv PRID inf

II.casse-gueule [kɑsgœl] inv SAMOST m inf

Prevodi za gueule v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

gueule Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文