throw v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za throw v slovarju angleščina»francoščina

II.throw <prét threw, part passé thrown> [Brit θrəʊ, Am θroʊ] GLAG preh.

1. throw:

throw (gen) GAMES, SPORT (project) (with careful aim)

2. throw (direct) fig:

lancer (at à)
jeter (at à)

III.throw <prét threw; part passé thrown> [Brit θrəʊ, Am θroʊ] GLAG nepreh.

I.throw around GLAG [Brit θrəʊ -, Am θroʊ -], throw about GLAG (throw [sth] around)

II.throw around GLAG [Brit θrəʊ -, Am θroʊ -], throw about GLAG (throw oneself around)

I.throw back GLAG [Brit θrəʊ -, Am θroʊ -] (throw back [sth], throw [sth] back)

I.throw aside GLAG [Brit θrəʊ -, Am θroʊ -] (throw aside [sth], throw [sth] aside)

I.throw off GLAG [Brit θrəʊ -, Am θroʊ -] (throw off [sth], throw [sth] off)

II.throw off GLAG [Brit θrəʊ -, Am θroʊ -] (throw off [sb], throw [sb] off) (eject from train, bus, plane)

I.throw in GLAG [Brit θrəʊ -, Am θroʊ -] (throw in [sth], throw [sth] in)

I.throw away GLAG [Brit θrəʊ -, Am θroʊ -] GAMES (throw [sth] away, throw away [sth])

throw v slovarju PONS

Prevodi za throw v slovarju angleščina»francoščina

1. throw (propel):

throw Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文