coming v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za coming v slovarju angleščina»francoščina

I.coming [Brit ˈkʌmɪŋ, Am ˈkəmɪŋ] SAMOST

coming-out [Brit ˌkʌmɪŋˈaʊt, Am ˌkəmɪŋˈaʊt] SAMOST

II.come [Brit kʌm, Am kəm] MEDMET (reassuringly)

III.come <prét came, part passé come> [Brit kʌm, Am kəm] GLAG preh.

IV.come <prét came, part passé come> [Brit kʌm, Am kəm] GLAG nepreh.

1. come (arrive):

3. come (call, visit):

6. come (happen):

8. come:

12. come (be situated):

coming v slovarju PONS

Prevodi za coming v slovarju angleščina»francoščina

come on → come upon

glej tudi come upon

coming Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

coming iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文