whatever v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za whatever v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.whatever [Brit wɒtˈɛvə, Am (h)wətˈɛvər] ZAIMEK

II.whatever [Brit wɒtˈɛvə, Am (h)wətˈɛvər] DOL

III.whatever [Brit wɒtˈɛvə, Am (h)wətˈɛvər] PRIS (at all)

Individual translation pairs

Prevodi za whatever v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

whatever v slovarju PONS

Prevodi za whatever v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za whatever v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

whatever Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文