ends v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ends v slovarju angleščina»francoščina

1. end (finish, final part):

fin ž
à la fin de
à la fin de

2. end (extremity):

glej tudi stick, justify

III.stick <prét, part passé stuck> [Brit stɪk, Am stɪk] GLAG preh.

IV.stick <prét, part passé stuck> [Brit stɪk, Am stɪk] GLAG nepreh.

ends v slovarju PONS

Prevodi za ends v slovarju angleščina»francoščina

ends Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

odds and ends Aus, Brit inf

ends iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文