trou v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za trou v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

trou [tʀu] SAMOST m

trou d'air AVIAT
trou de balle slang
arsehole Brit vulg sl
trou de balle slang
asshole Am slang
trou de Botal ANAT
trou du chat NAUT
trou du cul vulg sl
arsehole Brit vulg sl
trou du cul vulg sl
asshole Am slang
trou de nez inf
trou noir ASTRON

trou-trou <pl trou-trous> [tʀutʀu] SAMOST m

bouche-trou <pl bouche-trous> [buʃtʀu] SAMOST m

Prevodi za trou v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

trou v slovarju PONS

Prevodi za trou v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

trou [tʀu] SAMOST m

bouche-trou <bouche-trous> [buʃtʀu] SAMOST m

Prevodi za trou v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

trou Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文