considered v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za considered v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za considered v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

considered v slovarju PONS

Prevodi za considered v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za considered v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

considered Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文