coincer v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za coincer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

III.se coincer GLAG povr

Prevodi za coincer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

coincer v slovarju PONS

Prevodi za coincer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za coincer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

coincer Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文