mur v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.mur [myʀ] SAMOST m

1. mur (gén):

mur ARCHIT, CONSTR

II.murs SAMOST mpl

III.mur [myʀ]

IV.mur [myʀ]

I.mûr (mûre,mure) [myʀ] PRID

II.mûre SAMOST ž

III.mûr (mûre,mure) [myʀ]

Prevodi za mur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mur v slovarju PONS

Prevodi za mur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za mur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mur Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文