sable v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sable v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.sable [sɑbl] PRID inv

II.sable [sɑbl] SAMOST m

III.sables SAMOST mpl

IV.sable [sɑbl]

V.sable [sɑbl]

Prevodi za sable v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sable v slovarju PONS

Prevodi za sable v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za sable v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sable Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文