pastry v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pastry v slovarju angleščina»francoščina

choux pastry [Brit ˈʃuː ˌpeɪstri, Am ˈʃu ˌpeɪstri] SAMOST

filo pastry [Brit ˈfiːləʊ peɪstri, Am ˈfiloʊ ˌpeɪstri] SAMOST GASTR

pastry v slovarju PONS

Prevodi za pastry v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za pastry v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pastry Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文