When v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za When v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za When v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

When v slovarju PONS

Prevodi za When v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za When v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

When Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文