levant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za levant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.levant [ləvɑ̃] PRID m

II.levant [ləvɑ̃] SAMOST m

Levant [ləvɑ̃] m

I.lever [ləve] SAMOST m

2. lever GEOG → levé

1. lever (dresser) (gén):

lever le pied (ralentir) lit, fig
lever son cul slang
to get off one's arse Brit slang
lever son cul slang
to get off one's ass Am slang

IV.se lever GLAG povr

V.lever [ləve]

Individual translation pairs

Prevodi za levant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

levant v slovarju PONS

Prevodi za levant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

levant [ləvɑ̃] SAMOST m (est)

II.lever [l(ə)ve] GLAG povr se lever

IV.lever [l(ə)ve] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za levant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

levant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文