think v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za think v slovarju angleščina»francoščina

II.think <prét, part passé thought> [Brit θɪŋk, Am θɪŋk] GLAG preh.

1. think (hold view, believe):

2. think (imagine):

3. think (have thought, idea):

III.think <prét, part passé thought> [Brit θɪŋk, Am θɪŋk] GLAG nepreh.

1. think (engage in thought):

I.think out GLAG [Brit θɪŋk -, Am θɪŋk -] (think out [sth], think [sth] out)

I.think through GLAG [Brit θɪŋk -, Am θɪŋk -] (think through [sth], think [sth] through)

I.think over GLAG [Brit θɪŋk -, Am θɪŋk -] (think over [sth], think [sth] over)

Individual translation pairs

think v slovarju PONS

Prevodi za think v slovarju angleščina»francoščina

think Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文